Πιστοποίηση
ISO 9001:2008
Κορυφαίοι
στον κλάδο
10+
χρόνια εμπειρίας
Επικοινωνία
συγκροτήματα παστερίωσης
συγκροτήματα παστερίωσης

Συγκροτήματα Παστερίωσης

Οι μονάδες παστερίωσης της Dolas Engineering είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν μία ευρεία γκάμα προϊόντων και πολλές διαφορετικές συνθήκες παραγωγής με ευελιξία σε ονομαστικές παροχές και θερμοκρασιακό προφίλ.

Επιπρόσθετα είναι εφικτή η προσθήκη μονάδων ή εξοπλισμού για την απαέρωση, ανάμιξη και ενδιάμεση αποθήκευση κάτω από τις πιο αυστηρές συνθήκες σε «αδρανή» ατμόσφαιρα πριν την εμφιάλωση.

Μονάδες Θερμικής επεξεργασίας για Χυμό, Γάλα, Αναψυκτικό, Mπύρα που διασφαλίζουν την μικροβιολογική σταθερότητα των προϊόντων και εγγυώνται τη διάρκεια ζωής τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς.

Προϊόντα ευπαθή με υψηλό pH (>4.5), μίγματα με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες ή κομμάτια φρούτων, παραγωγή κάτω από ιδιαίτερα αυστηρές συνθήκες ασηπτικής διαχείρισης.

μονάδες θερμικής επεξεργασίας για αναψυκτικό

Μονάδες θερμικής επεξεργασίας για αναψυκτικό

Πυκνό σιρόπι αναψυκτικού μέχρι κ΄65 Brix
Παστερίωση Διαλύματος κρυσταλλικής ζάχαρης
Διασύνδεση με μονάδες ανάμιξης και ανθράκωσης
Έλεγχος και ρύθμιση παστεριομονάδων (PU’s)
Θερμοκρασιακό Προφίλ 85 – 95 oC
Χρόνος διακράτησης (Holding Time) 20 – 40 sec
Σύστημα ανάκτησης θερμότητας έως και 95%.
Θερμοκρασία εξόδου: περιβάλλοντος / 84 – 88 oC
Έλεγχος διαφορικής πίεσης για την αποφυγή διαρροών προς το προϊόν
Χρήση ενδιάμεσης Αντλίας booster

μονάδες θερμικής επεξεργασίας για γάλα

Μονάδες θερμικής επεξεργασίας για γάλα

Πυκνό σιρόπι αναψυκτικού μέχρι κ΄65 Brix
Παστερίωση Διαλύματος κρυσταλλικής ζάχαρης
Διασύνδεση με μονάδες ανάμιξης και ανθράκωσης
Έλεγχος και ρύθμιση παστεριομονάδων (PU’s)
Θερμοκρασιακό Προφίλ 85 – 95 oC
Χρόνος διακράτησης (Holding Time) 20 – 40 sec
Σύστημα ανάκτησης θερμότητας έως και 95%.
Θερμοκρασία εξόδου: περιβάλλοντος / 84 – 88 oC
Έλεγχος διαφορικής πίεσης για την αποφυγή διαρροών προς το προϊόν
Χρήση ενδιάμεσης Αντλίας booster

μονάδες θερμικής επεξεργασίας για μονάδες παραγωγής

Μονάδες Θερμικής επεξεργασίας για μονάδες παραγωγής σε ασηπτικό περιβάλλον

για Χυμό, Τσάι, Γάλα σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία

Πυκνό σιρόπι αναψυκτικού μέχρι κ΄65 Brix
Παστερίωση Διαλύματος κρυσταλλικής ζάχαρης
Διασύνδεση με μονάδες ανάμιξης και ανθράκωσης
Έλεγχος και ρύθμιση παστεριομονάδων (PU’s)
Θερμοκρασιακό Προφίλ 85 – 95 oC
Χρόνος διακράτησης (Holding Time) 20 – 40 sec
Σύστημα ανάκτησης θερμότητας έως και 95%.
Θερμοκρασία εξόδου: περιβάλλοντος / 84 – 88 oC
Έλεγχος διαφορικής πίεσης για την αποφυγή διαρροών προς το προϊόν
Χρήση ενδιάμεσης Αντλίας booster

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

espa