Πιστοποίηση
ISO 9001:2008
Κορυφαίοι
στον κλάδο
10+
χρόνια εμπειρίας
Επικοινωνία
μονάδες επεξεργασίας νερού
μονάδες επεξεργασίας νερού
μονάδες επεξεργασίας νερού

Μονάδες Επεξεργασίας Νερού

Οι χρήσεις του νερού στη βιομηχανία ποικίλουν, από τις περιπτώσεις που το νερό είναι το ίδιο το προϊόν (εμφιαλωτήρια) ή ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν, μέχρι την απλή χρήση για εργασίες καθαριότητας, ατμοπαραγωγή και μεταφορά-εναλλαγή θερμότητας.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαίος ένας βαθμός επεξεργασίας ο οποίος σχετίζεται αφενός με την προέλευση και την ποιότητα του νερού και αφετέρου με την τελική χρήση του.

Η Dolas Engineering καλύπτει όλο το φάσμα των απαιτούμενων λύσεων επεξεργασίας νερού, από κεφαλές και φίλτρα γεώτρησης μέχρι μονάδες αντίστροφης όσμωσης και φίλτρα ενεργού άνθρακα.

Συγκεκριμένα οι προσφερόμενες λύσεις και εξοπλισμός περιλαμβάνουν:

πλήρη συγκροτήματα κεφαλών και φίλτρων γεωτρήσεων για μονάδες εμφιάλωσης νερού
αυτόματα αντλητικά συγκροτήματα
μονάδες αποσκλήρυνσης
μονάδες χλωρίωσης
φίλτρα άμμου
φίλτρα ενεργού άνθρακα
φίλτρα θολότητας
φίλτρα μεμβρανών – μικροφίλτρανσης
μονάδες αντίστροφης όσμωσης
ψυκτικά συγκροτήματα
πυροσβεστικά συγκροτήματα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

espa