Πιστοποίηση
ISO 9001:2008
Κορυφαίοι
στον κλάδο
10+
χρόνια εμπειρίας
Επικοινωνία
μονάδες παραλαβής γάλακτος
μονάδες παραλαβής γάλακτος

Μονάδες Παραλαβής Γάλακτος

Η παραλαβή του γάλακτος αποτελεί το πρώτο στάδιο σε μια αλληλουχία κρίσιμων και απαιτητικών διεργασιών που στόχο έχουν να διατηρήσουν τα διατροφικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του καταναλωτή.

Η Dolas Engineering κατασκλευάζει αυτόνομες μονάδες παραλαβής γάλακτος οι οποίες περιλαμβάνουν:

Δίδυμο φίλτρο σήτας με διάταξη ασφαλους αλλαγής και καθαρισμού κατά τη λειτουργία
Δίδυμο φίλτρο σάκου με δυνατότητα φίλτρανσης σωματιδίων μέχρι 10 μm
Μηχανικό απαερωτή για ομαλή απάντληση και αποφυγή φυσαλίδων
Ηλεκτρονικό μετρητή γάλακτος με υψηλή ακρίβεια μέτρησης (0,2%), αναλογική έξοδο 4-20 mA και ψηφιακή έξοδο παλμών
Εξελιγμένο σύστημα δειγματοληψίας για έλεγχο εισερχομένων Α΄Υλών και διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

espa