Πιστοποίηση
ISO 9001:2008
Κορυφαίοι
στον κλάδο
10+
χρόνια εμπειρίας
Επικοινωνία
βιομηχανία γάλακτος - dolas engineering
γαλακτοβιομηχανίες

Γαλακτοβιομηχανίες

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο η ποιότητα των προϊόντων, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και οι αυστηρές προδιαγραφές εξοπλισμού συνυπάρχουν με την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των διεργασιών, η απαίτηση για προσεκτικό, αποτελεσματικό και λειτουργικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων είναι παράγοντας μέγιστης κρισιμότητας.

Από την παραλαβή νωπού γάλακτος, στην επεξεργασία και παστερίωση και μετά στην τυροκόμηση, την παραγωγή γιαουρτιού και την εμφιάλωση γάλακτος, ο σχεδιασμός και οι εγκαταστάσεις μας ενσωματώνουν τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία των κορυφαίων παγκοσμίως οίκων, την εμπειρία των στελεχών μας και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα υλικών.

Το αποτέλεσμα είναι ορθολογικές, λειτουργικές λύσεις προσανατολισμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε έργου.

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

espa