Πιστοποίηση
ISO 9001:2008
Κορυφαίοι
στον κλάδο
10+
χρόνια εμπειρίας
Επικοινωνία

Αγγελία αναζήτησης Μηχανικού για την κάλυψη θέσης στο Τμήμα νέων έργων κ’ εγκαταστάσεων (Project Engineer)

Η Dolas Engineering , εταιρεία κατασκευής μονάδων για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών με έδρα στη Λάρισα αναζητεί Μηχανικό για την κάλυψη θέσης στο Τμήμα νέων έργων κ’ εγκαταστάσεων (Project Engineer).

Κωδικός Θέσης:JPM-115
Μηχανικός Διοίκησης Έργου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 – 3 έτη στο τομέα υλοποίησης έργων σε βιομηχανικό περιβάλλον (κατά προτίμηση στη Βιομηχανία τροφίμων – ποτών)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, Microsoft Project, Autocad, (γνώση χειρισμού προγραμμάτων 3D σχεδίασης θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη)
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης έργου και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και έλεγχο στις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου ή εντός εταιρείας κατά το στάδιο ανάπτυξης και συναρμολόγησης.
 • Διαχείριση ροής εργασιών και χρονοδιαγράμματος κατασκευής, επίβλεψη συνεργείων.
 • Τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση προβλημάτων επί τόπου των έργων.
 • Προγραμματισμός των παραγγελιών, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.
 • Σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων προόδου εξέλιξης έργου, κοστολόγηση εργασιών.
 • Επίτευξη ολοκλήρωσης του έργου εγκαίρως και εντός των ορίων του προϋπολογισμού.

Προσφορά:

 • Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογα εμπειρίας και προσόντων
 • Πρόσθετες παροχές και bonus επίτευξης στόχων
 • Ιδιωτική ασφάλιση ζωής και υγείας
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες του εργαζομένου.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον με έργα εντός και εκτός Ελλάδας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
espa